Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

AANMELDING GEOPEND: ALV en symposium NVOR te Woerden: 'Privacy in het onderwijs'


Het thema voor het NVOR symposium 2017 is ‘Privacy in het onderwijs’. Professor A.R. Lodder en professor G.J. Zwenne schreven samen het preadvies: ‘Over big data in het onderwijs en de beperkingen die de privacywet daaraan stelt’. Mevrouw mr. Q. Tjeenk Willink en mr. W. Pors nemen een gezamenlijk coreferaat voor hun rekening en mevrouw mr. I. Hoen schrijft vanuit haar praktijkexpertise eveneens een coreferaat.

Het preadvies en de coreferaten worden gebundeld in een boekje, dat de NVOR-leden voorafgaand aan de jaarvergadering zullen ontvangen. Als u geen lid bent en wel inschrijft voor het symposium ontvangt u vanzelfsprekend ook het boekje. Deelname is gratis voor leden. Niet-leden betalen € 50,- inclusief het preadvies.

Ieder kan zich aanmelden voor een door Kasteel Woerden verzorgd heerlijk en uitgebreid biologisch lunchbuffet; deelname aan de lunch kost € 25,-.

Plaats van handeling is Kasteel Woerden, zie www.kasteelwoerden.nl.

Om aan te melden: klik hier.

Programma:

10.00 uur:  Ontvangst met koffie voor leden van de NVOR

10.30 uur:  ALV NVOR

conceptverslag alv 28 november 2019;.
stukken voor ledenvergadering 2017 NVOR

Rooster van aftreden NVOR 2017

11.15 uur:  Koffiepauze

11.30 uur:  Opening symposium – Jaarrede van de voorzitter van de NVOR

11.45 uur:  Korte inleidingen preadviseurs

12.30 uur:  Lunch

14.00 uur:  Reactie coreferenten, discussie aan de hand van stellingen

16.00 uur:  Borrel

Wij zien u graag op vrijdag 1 december a.s.!

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
DEC
01
AANMELDING GEOPEND: ALV en symposium NVOR te Woerden: ‘Privacy in het onderwijs’
NOV
24
Werkgroep Bestuur & Management en Werkgroep Hogeronderwijsrecht; Gevolgen Regeerakkoord Rutte III voor het onderwijsrecht
NOV
17
Congres 100 jaar Vrijheid van Onderwijs; Verus, VOS/ABB, VBS, VGS, LVGS en ISBO.
NOV
03
Bijeenkomst Werkgroep leerrecht en leerplicht; het rapport ‘Schoolverzuim: de strafrechtelijke aanpak’.
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image