Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht


Op vrijdag 23 maart a.s. staat er weer een bijeenkomst van de werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Met tevens een verzoek aan de deelnemers.

 

De voorlopige agenda

  1. Opening, en vaststelling agenda
  2. Mededelingen

– Actuele ontwikkelingen (voorgenomen wetgeving of anderszins)

  1. Medezeggenschap bij samenloop WOR – WMS (door Marcel Koning)

Toelichting: schoolbesturen kunnen te maken krijgen met zowel de WMS als de WOR. Bijvoorbeeld een rechtspersoon voor een MBO-instelling met tevens afzonderlijke (eigen brinnummer) scholen die onder de WVO vallen. Of een holdingstichting met die zowel scholen voor speciaal onderwijs als zorginstellingen in stand houdt. Hoe kan in een dergelijke situatie op het centrale niveau de formele medezeggenschap worden ingericht? Waar liggen de belemmeringen o.g.v. wetgeving, en welke mogelijkheden kan een convenant hierin bieden?

  1. Wet beroep leraar, Professioneel statuut en medezeggenschap

Toelichting: tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep bleek er behoefte te zijn om dit onderwerp nogmaals te agenderen. Wel het verzoek aan de deelnemers om hun eventuele vragen even vooraf te mailen, zodat de zoektocht naar het juiste antwoord op 23 maart tot resultaat heeft kunnen leiden.

Korte pauze

  1. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)
  2. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting: idee is om hier, vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers, praktijkgevallen, -dilemma’s, en –vragen te bespreken. Dit kan een reeds afgehandelde zaak betreffen, maar het kan ook een lopende casus zijn.

  1. Rondvraag en sluiting

 

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl (Marcel Koning). Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

 

Locatie: AOb-hoofdkantoor, Jacobsstraat 22 te Utrecht.

 

Aanvang: 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
NOV
30
NVOR symposium 2018
APR
03
Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten, discussiebijeenkomst Werkgroep hogeronderwijsrecht
MRT
29
NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
MRT
23
Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image