Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

Nieuwsbrief maart 2018: Voorjaarssymposium NVOR/VARO, werkgroepbijeenkomsten


 

In deze nieuwsbrief:

 

 • Uitnodiging NVOR/VARO Voorjaarssymposium donderdag 29 maart 2018
 • Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht vrijdag 23 maart 2018
 • Werkgroep Hoger onderwijsrecht dinsdag 3 april 2018

 

 

Uitnodiging NVOR/ VARO Voorjaarssymposium, donderdag 29 maart 2018

 

Op donderdagmiddag 29 maart 2018 organiseren de NVOR en VARO voor de achtste keer op rij een gezamenlijk voorjaarssymposium. In vier workshops komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het onderwijsrecht aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee van de vier workshops deelnemen. Het symposium wordt afgesloten met een borrel. Voor leden van de NVOR en VARO zijn aan deelname aan het symposium geen kosten verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

 

Programma

13.30 – 14.00 uur   ontvangst en inloop

14.00 uur               opening

14.15 – 15.15 uur   workshops ronde 1

15.15 – 15.45 uur   pauze

15.45 – 16.45 uur   workshops ronde 2

16.45 uur               afsluiting en borrel

18.00 uur               einde programma

 

Workshops ronde 1

 

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens

Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

 

Workshop B: Aansprakelijkheid van scholen voor ongevallen en gymongevallen door Brechtje Paijmans

Op een school rust een civielrechtelijke zorgplicht voor de gezondheid en de veiligheid van haar leerlingen (niet te verwarren met de zorgplicht in het kader van passend onderwijs). Het enkele feit dat een leerling op school schade lijdt, brengt echter niet mee dat de school daarvoor automatisch aansprakelijk is. Een school is (wel) aansprakelijk als zij onzorgvuldig heeft gehandeld. In deze presentatie zoomt Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur, in op de zorgplicht van scholen bij (de voorkoming van) ongevallen en gymongevallen.

 

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom

Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

 

Workshops ronde 2

 

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens

Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

 

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom

Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

 

Workshop D: Komt het nog goed met het passend onderwijs? door Harry Nijkamp

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs liggen (nog steeds) onder vuur. Er zijn thuiszitters, de verantwoording van besteding van middelen is onvoldoende volgens de Rekenkamer. De vereveningssystematiek leidt bij een aantal samenwerkingsverbanden tot spanningen tussen schoolbesturen. Inmiddels staat in het Regeerakkoord dat er onafhankelijk toezicht moet komen op de samenwerkingsverbanden en dat de doorzettingsmacht geregeld moet worden. Harry Nijkamp, adviseur bij Nijkamp Consult, gaat in deze workshop in op bestuurlijke problemen rond passend onderwijs en verkent mogelijke oplossingen.

 

Aanmelden

 

Uw aanmelding, onder vermelding van uw voorkeur voor twee workshops (één workshop per ronde), kunt u sturen naar:

 

voorjaarssymposium@pelsrijcken.nl

 

U ontvangt geen bevestiging. Wij gaan er simpelweg graag vanuit dat u komt.

 

Locatie

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen

New Babylon (naast Den Haag Centraal Station)

Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag, tel. 070 515 30 00

Routebeschrijving op www.pelsrijcken.nl

We zien u graag op donderdag 29 maart 2018!

 

 

Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht vrijdag 23 maart 2018

 

Op vrijdag 23 maart a.s. staat er weer een bijeenkomst van de werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Met tevens een verzoek aan de deelnemers.

 

De voorlopige agenda

 1. Opening, en vaststelling agenda
 2. Mededelingen

– Actuele ontwikkelingen (voorgenomen wetgeving of anderszins)

 1. Medezeggenschap bij samenloop WOR – WMS (door Marcel Koning)

Toelichting: schoolbesturen kunnen te maken krijgen met zowel de WMS als de WOR. Bijvoorbeeld een rechtspersoon voor een MBO-instelling met tevens afzonderlijke (eigen brinnummer) scholen die onder de WVO vallen. Of een holdingstichting met die zowel scholen voor speciaal onderwijs als zorginstellingen in stand houdt. Hoe kan in een dergelijke situatie op het centrale niveau de formele medezeggenschap worden ingericht? Waar liggen de belemmeringen o.g.v. wetgeving, en welke mogelijkheden kan een convenant hierin bieden?

 1. Wet beroep leraar, Professioneel statuut en medezeggenschap

Toelichting: tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep bleek er behoefte te zijn om dit onderwerp nogmaals te agenderen. Wel het verzoek aan de deelnemers om hun eventuele vragen even vooraf te mailen, zodat de zoektocht naar het juiste antwoord op 23 maart tot resultaat heeft kunnen leiden.

Korte pauze

 1. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)
 2. Rondje binnen de werkgroep: waar ben je bezig of loop je tegenaan?

Toelichting: idee is om hier, vanuit de eigen ervaringen van de deelnemers, praktijkgevallen, -dilemma’s, en –vragen te bespreken. Dit kan een reeds afgehandelde zaak betreffen, maar het kan ook een lopende casus zijn.

 1. Rondvraag en sluiting

 

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl (Marcel Koning). Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

 

Locatie: AOb-hoofdkantoor, Jacobsstraat 22 te Utrecht.

 

Aanvang: 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

 

 

Werkgroep Hoger onderwijsrecht dinsdag 3 april 2018 om 15.00 uur

 

“Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten

met

drs. Bregje Mollee, domeinleider Human Resources, VSNU

 1. drs. Douwe Dirk van der Zweep, db AOb, vice-voorzitter Zestor

 

Ontwikkelingen in de rechtspositie van wetenschappers en docenten in het hoger onderwijs zijn al decennia onderwerpen waarbij het vuur achter de schermen én in media regelmatig hoog oplaait. Arbeidsvoorwaarden, loopbaanperspectieven voor onderzoekers, werkdruk van docenten, kwaliteitseisen bij accreditaties, het aantal ‘issues’ is groot. Hoe komen de arbeidsvoorwaarden tot stand, en welke rol heeft en neemt de overheid hierin? Wat is de koers van werkgevers-en werknemersorganisaties op deze thema’s in relatie tot het arbeidsrecht en hoger onderwijs? Onze werkgroep neemt op 3 april dit weerbarstige onderwerp bij de kop.

 

We ontvangen twee gasten die vanuit verschillende rollen en perspectieven hun visie en expertise zullen delen. Werkzaam bij de werkgeversorganisatie VSNU en vanuit het wo-perspectief is dit Bregje Mollee, domeinleider Human Resources. Zij geeft een inleiding over actuele hr-thema’s in de gesprekken met de sociale partners. Douwe Dirk van der Zweep, bestuurder bij de AOb en arbeidsmarktfonds Zestor, houdt een introductie over in welke context de arbeidsvoorwaardenvorming plaatsvindt. Hij doet dit vanuit het perspectief van de werknemers en het hbo. Zoals altijd worden gasten en onderwerp geïntroduceerd door Peter Kwikkers, voorzitter van de werkgroep Hogeronderwijsrecht van de NVOR.

 

Aanmelden kan alleen via info@triasnet.nl.

Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is beperkt. Wees daarom prudent met aanmelden en (in nood) tijdig afmelden. U ontvangt een deelnamebevestiging.

 

Locatie: AOb, Sint Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht

 

Aanvang:15.00 uur klokke, inloop v/a 14.30 uur. Eindtijd ca. 17.30, daarna bescheiden borrel.

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
NOV
30
NVOR symposium 2018
APR
03
Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten, discussiebijeenkomst Werkgroep hogeronderwijsrecht
MRT
29
NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
MRT
23
Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image