Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

NVOR/ VARO Voorjaarssymposium


Op donderdagmiddag 29 maart 2018 organiseren de NVOR en VARO voor de achtste keer op rij een gezamenlijk voorjaarssymposium. In vier workshops komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het onderwijsrecht aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee van de vier workshops deelnemen. Het symposium wordt afgesloten met een borrel. Voor leden van de NVOR en VARO zijn aan deelname aan het symposium geen kosten verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

 

Programma

13.30 – 14.00 uur   ontvangst en inloop

14.00 uur               opening

14.15 – 15.15 uur   workshops ronde 1

15.15 – 15.45 uur   pauze

15.45 – 16.45 uur   workshops ronde 2

16.45 uur               afsluiting en borrel

18.00 uur               einde programma

 

Workshops ronde 1

 

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens

Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

 

Workshop B: Aansprakelijkheid van scholen voor ongevallen en gymongevallen door Brechtje Paijmans

Op een school rust een civielrechtelijke zorgplicht voor de gezondheid en de veiligheid van haar leerlingen (niet te verwarren met de zorgplicht in het kader van passend onderwijs). Het enkele feit dat een leerling op school schade lijdt, brengt echter niet mee dat de school daarvoor automatisch aansprakelijk is. Een school is (wel) aansprakelijk als zij onzorgvuldig heeft gehandeld. In deze presentatie zoomt Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur, in op de zorgplicht van scholen bij (de voorkoming van) ongevallen en gymongevallen.

 

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom

Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

 

Workshops ronde 2

 

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens

Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

 

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom

Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

 

Workshop D: Komt het nog goed met het passend onderwijs? door Harry Nijkamp

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs liggen (nog steeds) onder vuur. Er zijn thuiszitters, de verantwoording van besteding van middelen is onvoldoende volgens de Rekenkamer. De vereveningssystematiek leidt bij een aantal samenwerkingsverbanden tot spanningen tussen schoolbesturen. Inmiddels staat in het Regeerakkoord dat er onafhankelijk toezicht moet komen op de samenwerkingsverbanden en dat de doorzettingsmacht geregeld moet worden. Harry Nijkamp, adviseur bij Nijkamp Consult, gaat in deze workshop in op bestuurlijke problemen rond passend onderwijs en verkent mogelijke oplossingen.

 

Aanmelden

 

Uw aanmelding, onder vermelding van uw voorkeur voor twee workshops (één workshop per ronde), kunt u sturen naar:

 

voorjaarssymposium@pelsrijcken.nl

 

U ontvangt geen bevestiging. Wij gaan er simpelweg graag vanuit dat u komt.

 

Locatie

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen

New Babylon (naast Den Haag Centraal Station)

Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag,
tel. 070 515 30 00

Routebeschrijving op www.pelsrijcken.nl

We zien u graag op donderdag 29 maart 2018!

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
NOV
30
NVOR symposium 2018
APR
03
Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten, discussiebijeenkomst Werkgroep hogeronderwijsrecht
MRT
29
NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
MRT
23
Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image