Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten, discussiebijeenkomst Werkgroep hogeronderwijsrecht


dinsdag 3 april 2018, 15.00 klokke

“Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten

met

drs. Bregje Mollee, domeinleider Human Resources, VSNU

drs. Douwe Dirk van der Zweep, db AOb, vice-voorzitter Zestor

We zijn te gast bij Aob,
Sint Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht

Ontwikkelingen in de rechtspositie van wetenschappers en docenten in het hoger onderwijs zijn al decennia onderwerpen waarbij het vuur achter de schermen én in media regelmatig hoog oplaait. Arbeidsvoorwaarden, loopbaanperspectieven voor onderzoekers, werkdruk van docenten, kwaliteitseisen bij accreditaties, het aantal ‘issues’ is groot. Hoe komen de arbeidsvoorwaarden tot stand, en welke rol heeft en neemt de overheid hierin? Wat is de koers van werkgevers- en werknemersorganisaties op deze thema’s in relatie tot het arbeidsrecht en hoger onderwijs? Onze werkgroep neemt op 3 april dit weerbarstige onderwerp bij de kop.

We ontvangen twee gasten die vanuit verschillende rollen en perspectieven hun visie en expertise zullen delen. Werkzaam bij de werkgeversorganisatie VSNU en vanuit het wo-perspectief is dit Bregje Mollee, domeinleider Human Resources. Zij geeft een inleiding over actuele hr-thema’s in de gesprekken met de sociale partners.

Douwe Dirk van der Zweep, bestuurder bij de AOb en arbeidsmarktfonds Zestor, houdt een introductie over in welke context de arbeidsvoorwaardenvorming plaatsvindt. Hij doet dit vanuit het perspectief van de werknemers en het hbo.

Zoals altijd worden gasten en onderwerp geïntroduceerd door Peter Kwikkers, voorzitter van de werkgroep Hogeronderwijsrecht van de NVOR.

Aanmelden kan alleen via info@triasnet.nl. Er is een open aanmeldingsbeleid; het NVOR-lidmaatschap is geen vereiste en er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is beperkt. Wees daarom prudent met aanmelden en (in nood) tijdig afmelden. U ontvangt een deelnamebevestiging.

AGENDA
18e Discussiebijeenkomst NVOR-werkgroep Hogeronderwijsrecht met Bregje Mollee (VSNU) en Douwe Dirk van der Zweep (AOb)

Datum: 3 april 2018
Plaats: AOb, Sint Jacobsstraat 22, 3511 BS Utrecht
Aanvang: 15.00 uur klokke, inloop v/a 14.30 uur.
Eindtijd ca. 17.30, daarna bescheiden borrel.

Aanmelding: alleen via info@triasnet.nl (u ontvangt een bevestiging).

15.00-15.10
Vertaling van rechtspositiebeleid in rechtspositie
Peter Kwikkers, TriasNet Consultants, voorzitter wg hogeronderwijsrecht

15.10-15.25
Inleiding: Arbeidsvoorwaardenvorming in het hbo
Douwe Dirk van der Zweep, bestuurder AOb en Zestor

15.25-15.40
Inleiding:
Actuele hr-thema’s en sociale partners
regje Mollee, domeinleider HR VSNU

15.40-17.15    Discussie
met Pauze (wordt overgeslagen)

17.15-17.20    Huishoudelijke zaken en Mededelingen

  1. Pitch voor de volgende
  2. Datum en plaats 19e

17.30-18.00    Drankje, aangeboden door AOb

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
NOV
30
NVOR symposium 2018
APR
03
Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten, discussiebijeenkomst Werkgroep hogeronderwijsrecht
MRT
29
NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
MRT
23
Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image