Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

Leerrecht en leerplicht

De werkgroep Leerrecht en leerplicht houdt zich bezig met de invulling van het recht op onderwijs en de (juridische) consequenties daarvan in de huidige tijd. De werkgroep is een platform waarin personen vanuit alle groeperingen en disciplines die op een of andere manier met het recht op onderwijs in ruime betekenis te maken hebben, vertegenwoordigd zijn: wetenschap, beleid, inspectie, leerplicht, advocatuur, onderwijsklachtencommissie, schoolbesturen, thuisonderwijs, ouderorganisaties, samenwerkingsverbanden, Wereldschool, zelfstandige adviseurs en publicisten. De leden van de werkgroepen nemen, voor zover zij een achterban vertegenwoordigen, aan de gedachtewisselingen binnen de werkgroep deel zonder last of ruggespraak.

De werkgroep komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. We bespreken daar lopende zaken van de leden, recente jurisprudentie, (geplande) wetgeving en andere relevante ontwikkelingen en knelpunten. Soms is er een spreker over een specifiek onderwerp. De werkgroep heeft een eigen NVOR LinkedIn-groep waarop de leden met elkaar discussiëren over lopende zaken of rechtsvragen en artikelen en andere informatie uitwisselen. Ook wordt deze lijst gebruikt om elkaar te attenderen op bepaalde relevante ontwikkelingen. Zie voor aanmelding bij deze groep de NVOR homepage.

De werkgroep wordt voorgezeten door Theo Storimans en Joke Sperling.

 

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
NOV
30
NVOR symposium 2018
APR
03
Ontwikkelingen in rechtspositie van wetenschappers en docenten, discussiebijeenkomst Werkgroep hogeronderwijsrecht
MRT
29
NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
MRT
23
Bijeenkomst Werkgroep Medezeggenschapsrecht en klachtrecht
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image