Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk

Kennisnetwerk ‘onderwijsrecht voor leiding en staf in het VO’

 

Scholen zien zich in toenemende mate geplaatst voor dilemma’s en vragen op juridisch terrein. Zo schakelen bijvoorbeeld ouders bij meningsverschillen steeds vaker een advocaat in. In dergelijke situaties is het voor leidinggevenden en stafadviseurs prettig te kunnen terugvallen op een kennisnetwerk met goed ingevoerde sparringpartners.

Vanuit de Nederlandse Vereniging van Onderwijsrecht(NVOR) en het VO-veld is het idee ontstaan de ervaringen uit de onderwijspraktijk te koppelen aan de expertise binnen de NVOR. De bedoeling is om beide samen te brengen in een kennisnetwerk van directeuren, teamleiders, staffunctionarissen en onderwijsjuristen.

Kennisuitwisseling en -verbreding
Dit kennisnetwerk wil voorzien in wederzijdse kennisuitwisseling en -verbreding door het bespreken van dagelijkse ervaringen in de eigen onderwijsinstelling en die in het licht te plaatsen van toepasselijke wet- en regelgeving en jurisprudentie. In dat kader worden vier bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor lezingen, het uitwisselen van ervaringen en het zoeken naar best practises (want bij dit kennisnetwerk geldt: afkijken mag). De precieze invulling geschiedt in nauw overleg met de deelnemers.

De bijeenomsten worden zo opgezet, dat ze aantrekkelijk zijn voor juristen en niet-juristen. Waarbij zowel ruimte is voor het aanbrengen van basiskennis, als voor verdieping.

Startbijeenkomst
Een goed bezochte startbijeenkomst met 24 belangstellenden vond plaats op maandag 11 juni 2012.

Klik hier voor een verslag van deze bijeenkomst.

Volgende bijeenkomsten:

1 oktober 2012, Klachtrecht.
Het voortraject van de klacht, waarbij zaken als communicatie, het op orde hebben van de interne procedure, de rol van de interne klachtafhandeling en mediation aan de orde kunnen komen. Hierbij worden een aantal aansprekende casus uit de praktijk van de Landelijke Klachtencommissie onder de loep genomen.
Locatie: Het Amsterdams Lyceum, Amsterdam.

15 januari 2013, CAO en arbeidsrecht.
Met name rondom het beëindigen van arbeidscontracten in het algemeen en in relatie tot krimp in het bijzonder. Ook de arbeidsrechtelijke gevolgen van het niet voldoen aan de bekwaamheidseisen vanuit de wet BIO kunnen hierbij aan de orde komen. Gezien de te verwachten belangrijke wijzigingen in het ontslagrecht is dit een thema, dat ook in de nabije toekomst op de agenda zal blijven.
Locatie: Aeres groep, Ede.

Klik hier voor een verslag

17 september 2013: Vierde bijeenkomst NVOR-kennisnetwerk ‘Onderwijsrecht voor leiding en staf in het VO’ over ‘aansprakelijkheid’

Klik hier voor een verslag

14 mei 2014: Bijeenkomst met drie actuele thema’s: 

• Privacy & uitwisseling van informatie over studievoortgang leerlingen
• Leerplichtwet en thuiszitters
• Verplichte eindtoets PO en het toelatingsbeleid van VO scholen

Klik hier voor het verslag

Dit Kennisnetwerk wordt voorgezeten door Jacques Dijkgraaf (J.Dijkgraaf@dijkgraafadvocaten.nl) en Paul Valk (ppvalk@xs4all.nl).”

© 2013 NVOR Website door Combine Internet Marketing

AGENDA meer-agenda image
DEC
01
Save the date: 1 december 2017 ALV en symposium te Woerden
NOV
17
Congres 100 jaar Vrijheid van Onderwijs; Verus, VOS/ABB, VBS, VGS, LVGS en ISBO.
NOV
03
Bijeenkomst Werkgroep leerrecht en leerplicht; het rapport ‘Schoolverzuim: de strafrechtelijke aanpak’.
MEEDISCUSSIËREN
Meediscussiëren over onderwijsrecht?
Word dan lid van onze Linkedin groep. pijltje image NVOR op Linkedin image