Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit event is voorbij.

Bijeenkomst werkgroep medezeggenschapsrecht op vrijdag 13 september 2019

13 september 2019 @ 14:00 - 17:00

Op vrijdag 13 september a.s. staat er weer een bijeenkomst van de werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Met tevens een verzoek aan de deelnemers.

Locatie: AOb-hoofdkantoor, Jacobsstraat 22 te Utrecht.
Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

De voorlopige agenda: 

  1. Opening, en vaststelling agenda
  1. Beoordeling van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten (door Dik Berkhout)

De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de mr(-geleding) komen ten laste van het bevoegd gezag (art. 28 lid 2 WMS). In een uitspraak (zaaknr. 200.236.222/01, 25 september 2018) heeft de OK geoordeeld dat de mr(-geleding) het bevoegd gezag voldoende gegevens dient aan te reiken om te kunnen beoordelen of de kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn. Relevant is tevens de uitspraak inzake Prodas, waarin de LCG WMS als uitleg geeft dat op verzoek van het bevoegd gezag ook een kostenopgave vooraf nodig is als de MR het bevoegd gezag niet verzoekt om vooraf te besluiten over de redelijkerwijze noodzakelijkheid van de kosten. Wat betekent dit voor het kunnen inschakelen van deskundigen? Is een offerte vooraf afdoende? En welke ruimte heeft het bevoegd gezag voor een beoordeling achteraf?

  1. Bespreking van een aantal recente uitspraken (door Willem Hein Hogerzeil)

De te behandelen uitspraken worden uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers (indien aangemeld) toegezonden. Verzoek aan de deelnemers is om deze uitspraken vooraf te lezen voor een inhoudelijke inbreng tijdens de bijeenkomst.

Korte pauze

  1. Technische gebreken in de WMS

Toelichting: tijdens de vorige bijeenkomst van de werkgroep werd voorgesteld om een lijst van met name technische gebreken in de WMS samen te stellen welke namens de werkgroep aan OCW kan worden geadresseerd. Kees Jansen (Verus) zal ter bespreking binnen de werkgroep een eerste (nog na te zenden) opsomming aanleveren van dergelijke verbeterpunten. Deze lijst kan vanuit de werkgroep worden aangevuld en wordt bij dit agendapunt besproken.  

  1. Onderzoeksonderwerpen voor het Expertisecentrum Stichting Onderwijsgeschillen

       Toelichting: in de jaaragenda van het Expertisecentrum komen de onderzoeksactiviteiten te staan voor het volgend jaar. Ook onze werkgroep medezeggenschapsrecht wordt gevraagd naar mogelijke onderzoeksonderwerpen i.r.t. de WMS. Niet zozeer theoretische onderwerpen maar vooral knelpunten en onduidelijkheden die ook echt in de praktijk spelen.

  1.  Rondvraag 
  1. Sluiting

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Mocht iemand nog aanvullende onderwerpen voor de agenda dan kunnen we kijken of en hoe die worden ingepast.

Gegevens

Datum:
13 september 2019
Tijd:
14:00 - 17:00
Website:
https://nvor.nl/werkgroep-medezeggenschaps-en-klachtrecht-onderwijs/

Organisator

Werkgroep medezeggenschapsrecht
Telefoon:
06-51819570
Website:
https://nvor.nl/werkgroep-medezeggenschaps-en-klachtrecht-onderwijs/

Locatie

AOb-hoofdkantoor
St. Jacobsstraat 22
Utrecht, 3511 BT Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
0900 4636262