Laden Evenementen

« Alle Evenementen

(Bijzondere) Algemene ledenvergadering NVOR

24 september 2019 @ 14:00 - 15:30

Beste leden van de NVOR,

Hierdoor nodigen wij u uit voor een bijzondere  ALV. Deze staat in het licht van het voornemen te fuseren met de VARO. De vorige ALV  heeft zich over dat voornemen al  positief uitgelaten. Deze ALV dient er toe te komen tot een voorgenomen fusiebesluit waartoe ook moet worden ingestemd met de concept statuten. Na afstemming met de VARO is dankbaar geput uit suggesties en opmerkingen van leden bij een eerdere versie daarvan. Via deze uitnodiging bedanken wij de leden hartelijk voor deze inbreng.

Datum ALV: 24 september 2019
Tijdstip: 14 – 15.30 uur
Locatie: De Bleek 13, 3447 GV Woerden
Routebeschrijving: https://meetinoffice.nl

De agenda voor deze ALV is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Besluitvorming rond de fusie met de VARO
Zie bijlagen/ de volgende stukken die onder de volgende link op de website van de NVOR te vinden zijn: concept statuten, verslag vorige ALV, toelichting voorgenomen fusiebesluit [https://www.nvor.nl/2018/10/09/voorgenomen-fusie-nvor-varo/], financiële verslagen van de afgelopen drie jaar.

Voor de contributie wordt voorgesteld om, in ieder geval voor het eerste jaar van de nieuwe vereniging, aan te sluiten bij de laagste contributie van de twee verenigingen. Dat is op dit moment € 50,-.

4. Afronding

Ten aanzien van de besluitvorming rondom de fusie hecht het bestuur er aan u nog nader te informeren over enkele formele aspecten:

  1. Aan de leden wordt op de ALV gevraagd schriftelijk in te stemmen met de concept statuten. Ook wordt het concept fusiebesluit dan in stemming gebracht.
  2. Dit voorgenomen fusiebesluit wordt vervolgens door de notaris gedeponeerd in het handelsregister en het voornemen tot fusie wordt ook gepubliceerd in een advertentie in de krant.
  3. In de maand na publicatie kan er verzet tegen de voorgenomen fusie worden ingesteld.
  4. Na afloop van die maand ontvangt de notaris een verklaring van non-verzet van de rechtbank.
  5. In een nog te plannen (vermoedelijk 29 november) tweede ALV worden de leden opgeroepen formeel in te stemmen met de fusie en de nieuwe vereniging op te richten c.q. de nieuwe statuten vast te stellen.

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Jannetje Bootsma,
Secretaris NVOR

Uitnodiging voor studieochtend VARO

Voorafgaand aan de ALV vindt een studieochtend van de VARO plaats op dezelfde locatie. De VARO nodigt de NVOR-leden vooruitlopend op de hopelijke fusie van harte uit om ook aan die studieochtend deel te nemen.

Opgave voor de studieochtend en desgewenst de aansluitende lunch kan via varo@verus.nl

De uitnodiging van de VARO is als volgt:

De VARO verzorgt op 24 september 2019 een tweetal lezingen die door twee zeer inspirerende sprekers over twee actuele onderwerpen zal worden verzorgd:

1.           De Wet op het onderwijstoezicht aan de hand van de casus van het Cornelius Haga Lyceum
Met Wouter Pors als spreker
2.           Passend onderwijs. Juridische aspecten.
Kees Jansen van Verus neemt ons mee in een betoog over het functioneren van de samenwerkingsverbanden

De lezingen starten stipt om 10.40 uur en eindigen rond 13.00 uur. De locatie is in het gebouw van MeetINoffice, De Bleek 13, 3447 GV Woerden.
Routebeschrijving: https://meetinoffice.nl

Gegevens

Datum:
24 september 2019
Tijd:
14:00 - 15:30

Organisator

NVOR

Locatie

meetinoffice
De Bleek 13
Woerden, 3447 GV Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
0348 48 21 22
Website:
https://meetinoffice.nl/