VERENIGING

De NVOR stelt zich ten doel de studie van het onderwijsrecht te bevorderen. Hiertoe organiseert de vereniging voor de leden studiebijeenkomsten en stimuleert zij de leden deel te nemen aan de werkgroepen en over het onderwijsrecht te publiceren. Jaarlijks brengt de vereniging een pre-advies uit over een onderwijsrechtelijk onderwerp dat centraal staat bij het symposium.
Oprichting:

De vereniging is opgericht op 12 november 1981.

Naam:
De statutaire naam is “Vereniging voor Onderwijsrecht”.

De vereniging afficheert zich als “Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht – NVOR”

Statutair doel: de studie van het onderwijsrecht bevorderen

Activiteiten:

Het houden van studiebijeenkomsten

Jaarlijks organiseert NVOR in samenwerking met VARO symposia met interessante workshops. In de agenda kunt u zien wanneer de volgende gepland staat.
i

Het doen verschijnen van publicaties

Deze preadviezen kunt u in gedrukte vorm of pdf in de webshop bestellen.

Overige activiteiten

andere middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Contact gegevens:

Secretariaat
p/a mevrouw mr. J. Bootsma
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen
Postbus 11756
2502 AT  Den Haag

e-mail: info@nvor.nl

Bank:      NL57 INGB 0000 6381 27
t.n.v. Ver Voor Onderwijsrecht
BIC/Swift: INGBNL2A

K.v.K. | 40122464

BESTUUR

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht bestaat thans uit acht leden. De leden van het bestuur worden, telkens voor een periode van drie jaar, gekozen door de algemene vergadering op aanbeveling van het zittende bestuur of van tenminste tien leden. Zij zijn na hun zittingsperiode onmiddellijk herkiesbaar.

prof. mr. dr. M.T.A.B. Laemers

prof. mr. dr. M.T.A.B. Laemers

voorzitter

prof. mr. dr. P. Huisman

prof. mr. dr. P. Huisman

-

mevr. mr. J. Bootsma

mevr. mr. J. Bootsma

vice-voorzitter / secretaris

prof. mr. drs. B.P. Vermeulen

prof. mr. drs. B.P. Vermeulen

-

mr. F.J.D. Wijnands

mr. F.J.D. Wijnands

penningmeester

Prof. mr. Tom Barkhuysen

Prof. mr. Tom Barkhuysen

-

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van NVOR, of bekijk de lidmaatschap tarieven.