NEDERLANDS CENTRUM VOOR ONDERWIJSRECHT

Het Centrum, opgericht als stichting eind 2012, heeft volgens de statuten als doel “het bieden van een platform voor het coördineren en doen uitvoeren van wetenschappelijk gefundeerde activiteiten op het terrein van het onderwijsrecht”, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting functioneert onafhankelijk van de overheid of maatschappelijke organisaties en is een samenwerkingsverband van de hoogleraren onderwijsrecht aan de VU, EUR, UvT en RUN. De gedachte achter de oprichting is de versterking van de samenwerking om zodoende kennis en expertise te bundelen, en de fundering van de bijzondere leerstoelen aan de respectievelijke universiteiten en faculteiten te versterken.
Algemene informatie

Oprichting: De vereniging is opgericht op eind 2012.

Naam: De statutaire naam is “Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht”.

Statutair doel:  Het  bieden van een platform voor het coördineren en doen uitvoeren van wetenschappelijk gefundeerde activiteiten op het terrein van het onderwijsrecht

Contact en informatie: Voor informatie en eventuele offertes kunt u contact opnemen met de secretaris, Pieter Huisman via p.huisman@law.eur.nl of 06-26785907

Bestuursleden
Prof. mr. Paul Zoontjens (UvT) –voorzitter
Prof. mr Pieter Huisman (EUR)-secretaris
Prof. mr. Miek Laemers (VU)- penningmeester
Prof. mr. Ben Vermeulen (RUN)-bestuurslid

De stichting heeft tevens een Raad van Toezicht, waarvan de leden afkomstig zijn van de stichtingen die de bijzondere leerstoelen in stand houden. Voorzitter is drs. H. Lamberink.

Output
Het Centrum heeft reeds enkele onderzoeken uitgevoerd voor OCW rond voorgenomen wetgeving.

Rapport de juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid

Regeling-van-de-samenwerkingsschool-in-krimpgebieden

Activiteiten:

Onderzoek

Het doen van fundamenteel onderzoek in alle onderwijssectoren over belangrijke onderwijsjuridische kwesties met een landelijke impact. Het gaat hierbij met name over vragen vanuit de landelijke overheid, parlement of sectororganisaties, bijvoorbeeld inzake de uitleg van wetgeving of toetsing van innovaties of initiatieven. De rapporten zijn gericht op een grondige en breed gedragen onderwijsjuridische analyse.
i

Onderzoeksoutput

Het coördineren en verzamelen van afzonderlijke onderzoeksoutput vanuit de afzonderlijke leerstoelen en het afstemmen van promotieonderzoeken of voorstellen. Op termijn moet dit leiden tot een database of repository van onderwijsjuridisch onderzoek.

Leergangen

Het verzorgen, op aanvraag, van leergangen basiskennis of actualiteiten onderwijsrecht voor grotere groepen juristen van de landelijke of lokale overheid, danwel beroepsgroepen (advocatuur of onderwijsbestuurders)