MEDEZEGGENSCHAPS- EN KLACHTRECHT IN HET ONDERWIJS

De werkgroep Medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die op een of andere manier met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben: schoolbestuur, besturenorganisaties, onderwijsbond, wetenschap, beleid, advocatuur, ouderorganisatie, zelfstandige adviseurs, studenten, (voormalig) leden van de MR en publicisten. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leden onderwerpen als (voorgestelde) wetgeving, recente literatuur en jurisprudentie, lopende zaken waarbij een of meer leden zijn betrokken en elke andere relevante aangelegenheid. De bijeenkomsten zijn informeel van aard en ieder voelt zich vrij om zonder last of ruggespraak deel te nemen aan de discussie.

Daarnaast werken sommige leden aan publicaties en presentaties voor derden. Zo verzorgde een aantal leden presentaties over bovenbestuurlijke medezeggenschap, good governance én medezeggenschapsrecht en de faciliteitenregeling in de WMS op het WMS congres van 23 november 2011. Ook publiceren de leden van de werkgroep, al dan niet gezamenlijk, in verschillende onderwijsrechtelijke tijdschriften.

De werkgroep heeft een Linkedin pagina waar de leden elkaar tussentijds op de hoogte houden van recente ontwikkelingen en elkaar consulteren. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden.

De nadruk ligt op medezeggenschapsrecht, maar de werkgroep heeft zich voorgenomen om in 2013 meer aandacht aan het klachtrecht te gaan besteden.

De Werkgroep wordt voorgezeten door mr. dr. J(oke) Sperling en mr. P(aul) Kanters.

Bijeenkomsten

Op vrijdag 3 oktober 2014 van 15.00-17.00 was er een werkgroepbijeenkomst in Utrecht (gebouw Aob). Paul Kanters besprak recente jurisprudentie. Daarna hebben de leden over eigen zaken van gedachten wisselen.

Op vrijdag 13 februari 2015 van 15-17 uur komt de werkgroep medezeggenschapsrecht bijeen. Mr. Kees Jansen, senior consultant bij Verus vereniging voor christelijk onderwijs, zal spreken over de (beperkte) bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. Hij schreef hierover een artikel in NTOR 2013, nr. 4. Tevens zal de recente jurisprudentie worden besproken.

Aanmelden is verplicht via mkoning@aob.nl. Bij minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door.

Winkelmand

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van rechtsbijstand en onderwijs?
Schrijf u in voor de NVOR nieuwsbrief.

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van NVOR, of bekijk de lidmaatschap tarieven.